Lưu trữ cho từ khóa: ngành công nghiệp

Hà Nội Ưu Tiên Đầu Tư Phát Triển Các Các Ngành Công Nghiệp

Để các các ngành công nghiệp hỗ trợ tốt cho nền kinh tế của thành phố Hà Nội, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ trong việc cạnh tranh với các các ngành công nghiệp  khác trên toàn cầu.

Theo thống kê, hiện nay tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp ô tô là gần 20%; công nghiệp điện tử 10%; giày dép, hàng dệt may 30%; cơ học 20%. Đặc biệt, chỉ có hơn 1/3 doanh nghiệp trong tổng số các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp. Trong các thành viên của ASEAN thì có thể nói con số này vẫn còn khá khiêm tốn.

Ban Lãnh đạo cho biết, các các ngành công nghiệp của Hà Nội và của Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm đơn giản và còn dựa vào quy trình nhập khẩu là chính. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam trong các các ngành công nghiệp  đang bị cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp FDI. Như vậy, nhiều doanh nghiệp đã phải thay đổi định hướng, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thậm chí phá sản. Những tình huống này đòi hỏi một sự chuyển đổi đáng kể trong các ngành công nghiệp ở Hà Nội.

Trong một hội nghị gần đây do Sở Công thương Hà Nội tổ chức, các doanh nghiệp trong các các ngành công nghiệp đã đề nghị các cơ quan hành chính sớm ban hành Luật Công nghiệp Hỗ trợ và có một chương trình nghị sự rõ ràng để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trong các các ngành công nghiệp. Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, thành phố Hà Nội cần thay đổi tiêu chuẩn để đánh giá doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp và điều chỉnh sự phát triển của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, cần xác định các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp, đưa ra các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, hình thành cụm công nghiệp, vườn ươm cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp. Như vậy, Hà Nội sẽ có thể hình thành một chuỗi phát triển của các doanh nghiệp trong tất cả các ngành công nghiệp.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tập trung phát triển kinh tế dựa trên nâng cao tiềm năng của các ngành công nghiệp. Với việc này, Hà Nội đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp. Ông Đàm Tiến Thắng, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đã ban hành chiến lược phát triển công nghiệp từ nay cho đến năm 2025. Giai đoạn 2020, thành phố thủ đô sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp nhằm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty đa quốc gia.

Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp trong nước liên kết với các công ty quốc tế, cũng như kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào thị trường trong nước nhiều hơn. Thành phố Hà Nội sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong nước quản lý, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp phát triển.