Lưu trữ cho từ khóa: thành phố

Thành Phố Hà Nội Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Tháng 12

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1388 / TB-UBND ngày 04 tháng 12, cuộc họp ban hành những kết luận của Uỷ ban nhân dân về thực hiện các nhiệm vụ và trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội trong tháng 12. Theo đánh giá, Thủ đô có sự tăng trưởng tốt của nền kinh tế. Tính đến ngày 26/11, tổng thu ngân sách đạt 179.746 tỷ đồng, chiếm 87,8% dự toán. Tổng thu địa bàn là 161.818 tỷ đồng, đạt 87,1% dự toán; chi ngân sách địa phương là 53.383 tỷ đồng, chiếm 68,4% dự toán. Ở các ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 3% so với tháng 10 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội đón hàng trăm ngàn lượt khách quốc tế, tăng hơn 11% so với tháng trước và tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 11 tháng, lượng khách quốc tế đạt hơn 3 triệu người, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành phố cũng chứng kiến ​​sự phát triển trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Môi trường đầu tư và kinh doanh có tiến bộ đáng kể; có những thành tựu nổi bật trong thu hút đầu tư. Thành phố quan tâm đến thanh tra, khiếu nại, tố cáo và tái định cư, chống tham nhũng. Các biện pháp mạnh mẽ được thực hiện để kiểm soát sốt dengue, duy trì sự chăm sóc sức khoẻ cho người dân và phúc lợi xã hội. Xây dựng khu nông thôn kiểu mới được thực hiện; nhiều tỉnh thành được công nhận đạt tiêu chuẩn khu vực nông thôn mới góp phần nâng cao chỉ số an sinh xã hội.

Trong tháng 12, UBND thành phố yêu cầu các ban, ngành, địa phương và các địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành hoặc thậm chí vượt xa mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2017, đặc biệt là mục tiêu thu ngân sách nhà nước. Các đơn vị của thành phố Hà Nội đã cùng hợp tác và thúc đẩy các chiến lược và chính sách đề ra. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo thành phố sẽ hoàn thành báo cáo, đề xuất, và những dự thảo nghị quyết trình vào cuộc họp trong những lần tiếp theo.

Các cơ quan có thẩm quyền được có nhiệm vụ làm báo cáo để tổng hợp kết quả năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo. Báo cáo sẽ được nêu trong Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 12. Chính quyền cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch chuẩn bị cho năm mới và Tết âm lịch năm 2018. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng kêu gọi các cơ quan, ngành thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12.