Lưu trữ cho từ khóa: tiếng Anh

Đẩy Mạnh Đào Tạo Giáo Viên Tiếng Anh Ở Hà Nội

Theo Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, thành phố thủ đô đang tiến hành tuyển dụng số lượng lớn giáo viên tiếng Anh, chính vì vậy đòi hỏi các trường đại học cần đào tạo nhiều học sinh giỏi hơn về ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu.

Có rất ít giáo viên trung học ở Hà Nội có khả năng giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh. Nhu cầu giáo viên nói tiếng Anh cho các môn học khác nhau đặc biệt cao ở các trường quốc tế và các trường tư thục nơi học sinh nước ngoài đang theo học.

Theo hiệu trưởng trường Olympia High School, họ phải thuê tất cả các giáo viên nói tiếng Anh bản địa vì giáo viên Việt Nam có thể dạy bằng tiếng Anh rất hiếm.

Học viện Song ngữ Quốc tế Hà Nội cũng có cùng một vấn đề. Theo Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của trường, Việt Nam thiếu giáo viên có bằng cấp quốc tế về giảng dạy, và giảng dạy không phải là lĩnh vực mà học sinh có thể học ở nước ngoài thường chọn.

Tuy nhiên, theo các báo cáo của khoa, phần lớn các giảng viên không cảm thấy đủ tự tin để dạy bằng tiếng Anh vào cuối chương trình.

Theo các báo cáo, kết quả tương tự đã được trình bày cho một dự án thí điểm giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh tại một số trường trung học ở Hà Nội, đã được thực hiện trong hai năm. Mặc dù đã nhận được 7-9 tháng đào tạo tiếng Anh, giáo viên tại các trường trung học này không thể làm quen với các thuật ngữ kỹ thuật và không thể lên kế hoạch bài học bằng tiếng Anh.

Chiến lược này sẽ tập trung đẩy mạnh việc giảng dạy bằng tiếng Anh ở các môn học để học sinh tự tin hơn sau khi tốt nghiệp.

Đã dự đoán được nhu cầu, trong năm học 2013 – 2014, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bắt đầu một chương trình mới, sử dụng tiếng Anh để dạy học sinh toán. Chương trình đầu tiên được áp dụng với các sinh viên tốt nghiệp năm ngoái đã nhận được phản hồi tích cực từ các trường trung học.

Ba sinh viên tốt nghiệp của chương trình đã được tuyển chọn bởi Trường Trung học Olympia cho năm học 2016 – 2017 sau khi thực tập hai tháng.

Các kế hoạch tương lai TS. Nguyễn Văn Trà cho biết trường sẽ tiếp tục đào tạo giáo viên vật lý, hóa học, sinh học, khoa học tự nhiên và công nghệ thông tin để dạy tiếng Anh trong những năm tới, nhằm mục đích “làm dịu cơn khát” trường học quốc tế của giáo viên nói tiếng Anh. Ngoài ra, bộ phận giáo dục của Hà Nội sẽ tiếp tục lồng ghép việc dạy tiếng Anh vào chương trình giáo dục trung học tại nhiều trường trong tương lai.

Theo ông Chử Xuân Dũng,  giáo viên tại 5 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hà Nội sẽ được cung cấp kỹ thuật dạy tiếng Anh cho môn toán, vật lý, hóa học và sinh học.